APPOINTMENT

Belangrijk: Gemiste lessen worden niet terugbetaald en kunnen niet ingehaald worden op een ander moment.

 

Annulatie:

In geval de cursus niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen of overmacht, krijg je het lesgeld volledig teruggestort.

Terugbetalingen van het lesgeld bij annulatie door de cursist worden enkel uitgevoerd indien je zelf een plaatsvervanger kan vinden of er mensen op de wachtlijst je plaats kunnen innemen voor de aanvang van de cursus.  In dit geval wordt er een annuleringskost van 25€ aangerekend om de administratiekost te dekken.